Digitala medier och vår förvandling till “Homo liquens”

Internet och digitala medier har bidragit till en dramatiskt ökad mobilitet i samhället och underlättat vår förvandling till ‘homo liquens’ – den flytande människan (Bauman/Andersen). Detta har skett på många olika plan, socialt och praktiskt. Vi har blivit rumsligt oberoende och frigjort oss från geografiskt begränsade sociala sammanhang. Det är ju enastående! Den mest avgörande […]

Read more