Digitala medier och vår förvandling till “Homo liquens”

Internet och digitala medier har bidragit till en dramatiskt ökad mobilitet i samhället och underlättat vår förvandling till ‘homo liquens’ – den flytande människan (Bauman/Andersen). Detta har skett på många olika plan, socialt och praktiskt. Vi har blivit rumsligt oberoende och frigjort oss från geografiskt begränsade sociala sammanhang. Det är ju enastående! Den mest avgörande faktorn för etablering av relationer har ju tidigare varit geografisk närhet – vi blev helt enkelt vänner med de som råkade finnas till hands. Det är först nu i mänsklighetens historia som gemensamma värderingar och intressen kommer i första hand (som vi kanske alltid trott).

Det är också anmärkningsvärt hur vi med lätthet kan röra oss mellan centrum och periferin av våra nätverk – och hur mycket extra tid vi lägger på detta! Numera håller vi ju inte bara kontakten med de som vi känner väl utan också personer vi bara stött på flyktigt s.k. “svaga länkar”. Vi kan också virtuellt komma nära utvalda individer genom ständiga uppdateringar (ambient intimacy) och bibehålla kontakter även över stora avstånd vilket gör det exempelvis lättare att flytta och verka utomlands långt ifrån nära och kära.

Har äktenskapet som institution spelat ut sin roll i ett flytande samhälle eller kommer vi helt enkelt bara att gifta oss ännu flera gånger? Första gången blir ett prova-på-äktenskap sedan gifter man sig kanske för att matcha olika livsfaser och behov.

De digitala medierna inklusive mobiler hjälper också oss att mikrokoodinera vardagen vilket ökar flexibiliteten. Hur enkelt är det inte att sända iväg ett SMS när man är försenad, ändra en mötesplats etc. Vi kan också lättare ta oss över trösklar och ta oss vidare i livet – hitta arbete, partner och nyckelkontakter. Sociala nätverkstjänster gör det möjligt att sprida information, ha kulturella utbyten över nationsgränser och kommunicera på ett sätt som inte varit möjligt tidigare.

Samtidigt som vi blir mer rörliga, blir vi på andra sätt mindre rörliga och begränsade. Vi blir exempelvis mindre fysiskt rörliga eftersom vi kan sköta mycket hemifrån tack vare digital teknologi. Ett annat exempel på en mer begränsad rörlighet är att ju mer tid vi lägger på onlinekontakter, desto mindre tid har vi för fysiska möten. Ett stort nätverk, och parallella nätverk medför också vissa hanteringsproblem och tidsförluster.

Hur påverkas våra identiteter av nätet? Identitetsflexibilitetet tycks både kunna öka och minska med användning av sociala nätverkstjänster. Vid användning av ett och samma dominerande konto på t.ex. Facebook kan identitetsflexibiliteten vara begränsad (ens vänner skulle ju börja undra om man plötsligt bytte åsikter, musiksmak, klädstil och andra påtagliga preferenser) men detta kan exempelvis kringgås genom användning av fler parallella nätverk och konton som fortfarande möjliggör olika roller. Det finns möjligen känslomässiga problem med en allt för ”flytande” tillvaro utan fast förankring i ett fysiskt samhälle och ständiga byten mellan identiteter, men detta kan vi endast spekulera i…

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.