Fastigheter i ett förändrat klimat?

På uppdrag av Länstyrelsen och Openlab (KTH) höll Erika Tanos tillsammans med Jon Manker en halvdags workshop där deltagare från fastighets- och byggbranschen lotsades igenom genom Design Thinking, en kreativ process som kan erbjuda en del av förutsättningarna att bli världsledande inom innovationer för anpassning till ett förändrat klimat.

Att klimatet förändras är ett faktum och innebär nya prövningar för vårt samhälle. Mer nederbörd, ökad temperatur och ökad risk för översvämningar är vad som väntar. Hur mycket samhället kommer att påverkas beror på hur mycket klimatet förändras, men också på hur förberedda vi är på att möta den utmaning som ett förändrat klimat innebär. Det är nu vi har möjlighet att utveckla framtidens lösningar för samhällets utmaningar och bli först med att lansera dem. Behöver ett förändrat klimat bara få negativa konsekvenser? Kan ett förändrat klimat ses som motor för innovationer, teknikutveckling och nya samverkansprocesser?

Openlab2