The age of absurdity

Michael Foleys bok om det moderna samhället dröjer sig kvar i medvetandet länge. Vår livsstil, konsumtion och beteeenden skärskådas och kopplas ihop på sätt som gör att man ofta kippar efter andan. Ibland för att det är ytterst insiktsfullt och skrämmande relevant, ibland för att det är absurdt roligt.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.